Een Rustgevend Gevoel

Met EZ-Dock krijgt u een steiger die de tand des tijds doorstaat. We staan achter ons product, ook lang na de verkoop met een garantie van 10 jaar, waardoor u net zoveel vertrouwen in uw aankoop heeft als wij in onze producten. Als u service of vervanging onder garantie nodig heeft, maken wij dat proces zo snel en gemakkelijk mogelijk. Bekijk hieronder onze garanties. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Garanties van EZ-Dock

Drijfvermogen (10 jaar) – Modulaire steiger secties, EZ-Ports en Kano Launch hebben een garantie tegen scheuren, breuk, lekken en ultraviolette aantasting veroorzaakt door materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van aankoop.

Hardware en Accessoires (1 jaar) – Voor hardware en accessoires geldt een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum.

Productcategorie Garantieperiode
Drijvende Steigers 10 jaar
EZ-Port 10 jaar
Boatport 10 jaar
Kano Launch 10 jaar
Verankering 1 jaar
Aansluitkits 1 jaar
Accessoires 1 jaar
EZ-Port Acc. 1 jaar

Deze garanties dekken specifiek geen schade aan EZ-Dock producten veroorzaakt door onjuiste installatie; gebruik dat niet strookt met de instructies en product specificaties van EZ-Dock; vandalisme; zwaar weer en natuurrampen; impact door waterscooters, ijs, vallende bomen, drijvend puin en andere vreemde voorwerpen; dieren of waterleven; ongeautoriseerde product wijzigingen en -bevestigingen; en onjuiste reparatie.

Als een EZ-Dock product defect raakt bij normaal gebruik en binnen de toepasselijke garantieperiode, moet de koper een schriftelijke claim indienen bij EZ-Dock Claims moeten de defecte producten identificeren, de geclaimde defect(en) beschrijven en kopieën bevatten van gedateerde aankoopbewijzen/bonnen.

Zodra EZ-Dock voldoende bewijs heeft ontvangen van defecten aan het gedekte product, zal EZ-Dock, naar eigen goeddunken, defecte producten binnen een redelijke termijn na kennisgeving repareren of vervangen, en op kosten van de Koper gerepareerde en/of vervangende producten verzenden. “Reparatie” kan beperkt zijn tot het verstrekken van een reparatie set aan de Koper.

Kosten in verband met het verwijderen van defecte producten en de installatie van gerepareerde en/of vervangen producten zijn voor rekening van de Koper. Garantieperioden beginnen op de datum van aankoop bij een geautoriseerde EZ-Dock verkoper. Voor gerepareerde en vervangende producten geldt uitsluitend de garantie voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode. Deze garanties gelden alleen voor de oorspronkelijke koper van producten van een geautoriseerde EZ-Dock verkoper (“Oorspronkelijke koper”). Garanties zijn niet overdraagbaar aan iemand die vervolgens producten koopt van de oorspronkelijke koper, of aan een volgende koper.

Om een goede garantiedekking te garanderen, moet de Koper deze Garanties activeren door de aankoop van EZ-Dock producten op de juiste manier te registreren binnen dertig (30) dagen na de datum van aankoop. Door aanvaarding en gebruik van deze garanties doet de koper afstand van alle rechten die hij anders zou hebben om te claimen of te beweren dat deze garanties hun essentiële doeleinden niet bereiken. De koper gaat ermee akkoord dat de locatie voor gerechtelijke stappen om deze garanties af te dwingen, zich in de provincies Barry of Greene in de staat Missouri zal bevinden.

DE VOORGAANDE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE VOOR DE PRODUCTEN VAN DE VERKOPER, EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN DE WET OF IN FEIT. DE VERKOPER WIJST SPECIFIEK ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, EN ELKE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL OF PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST OF GEBRUIK, VOORTVLOEIEND UIT EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE OF IN VERBAND MET DE VERKOOP, INSTALLATIE, ONDERHOUD, GEBRUIK, BEDIENING OF REPARATIE VAN ENIG PRODUCT. IN GEEN GEVAL ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN BEDRAG HOGER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN EEN DEFECT PRODUCT.